S korporativnim pravnim svetovanjem in izvedbo smo na voljo gospodarskih družbam ter samostojnim podjetnikom, ki:

 • želijo analizo različnih pravnih možnosti za dosego določenega ekonomskega cilja,
 • želijo poročilo o optimalni rešitvi določenega ekonomskega problema ob upoštevanju davčnopravnih, statusnopravnih, delovnopravnih in drugih gospodarsko pravnih vidikov (npr. kako izvesti prevzem drugega podjetja ob najmanjših stroških in najmanjši davčni obremenitvi, kako izvesti dekapitalizacijo osnovnega kapitala, kakšni so optimalni načini finaciranja podjetij itd.),
 • imajo pravno vprašanje in želijo hiter in kakovosten odgovor, ki bo upošteval več pravnih vidikov (npr. pri nakupu lastnih delnic: možnosti pridobitev lastnih delnic, računovodsko obravnavanje nakupa lastnih delnic, davčni vidik ipd.),
 • rabijo pomoč in izvedbo pri vprašanjih upravljanja gospodarskih družb (kdaj sklicati skupščino, kako oblikovati statut),
 • rabijo pomoč in izvedbo pri kapitalskih vprašanjih gospodarskih družb (npr. povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala, statusne spremembe),
 • rabijo pravno mnenje s področja gospodarskega statusnega prava, prava vrednostnih papirjev, gospodarskega pogodbenega prava, delovnega prava in s področja civilnega prava,
 • rabijo pravno pomoč pri reševanju katerega koli pravnega vprašanja, povezanega s poslovanjem gospodarskih družb.
V okviru korporativnega pravnega svetovanja vam ponujamo naslednje rešitve:

 • izdelavo poročila o možnostih rešitve oz. o rešitvi določenega ekonomskega problema, ki bo upoštevala statusnopravne, računovodske, davčne, delovno pravne in druge vidike in ki bo najoptimalnejša ob upoštevanju vseh omenjenih vidikov,
 • izdelava pravnega mnenja glede določenega pravnega problema,
 • sestava ustanovitvenih aktov gospodarskih družb in izvedba drugih postopkov v zvezi z ustanovitvijo družb,
 • svetovanje in izvedba statusnih sprememb,
 • svetovanje in izvedba finančnih operacij gospodarskih družb (zmanjšanje, povečanje osnovnega kapitala, odkup lastnih delnic ipd),
 • svetovanje in izvedba postopkov v zvezi z lastniškim (postopki v zvezi z izdajo novih delnic) in dolžniškim financiranjem podjetij (postopki v zvezi z izdajo obveznic in hibridnih vrednostnih papirjev),
 • svetovanja in sestava aktov družbe (poslovnik o delu skupščine, o delu nadzornega sveta),
 • sestava kompleksnejših gospodarskih pogodb,
 • drugo


Dolgoletne izkušnje
Svetujemo vam že od leta 1998.
Neodvisnost
Neodvisno svetujemo glede najboljših možnosti za dosego vaših ciljev.
Celostna obravnava
Smo skupina strokovnjakov z različnih strokovnih področij.
Individualna obravnava
Zainteresirani smo za to, kar je pomembno vam.
Dolgoročno sodelovanje z vami
Nam najpomembnejši element pri upravljanju premoženja.

Kaj sploh je premoženjsko svetovanje?


Veliko več kot le vzajemni skladi in delnice.
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se