Pomagamo vam lahko s sledečimi širšimi oblikami korporativnega finančnega svetovanja:

Izdelava študij ekonomske upravičenosti naložb v realna sredstva
Vsebujejo pripravo predračunskih bilanc z oceno prostih denarnih tokov, izračun neto sedanje vrednosti, notranje stopnje donosa in modificirane notranje stopnje donosa investicijskega projekta, analizo občutljivosti in (What if analizo). Glavni namen tega sklopa storitev je minimizirati tveganje investitorjev, ki je povezano z naložbenimi odločitvami v realnem sektorju. Poleg tega predstavljajo tovrstne analize zahtevano osnovo za pridobitev lastniških in/ali dolžniških virov financiranja.

Izvedba finančne analize gospodarske družbe
Vključuje komentar in predloge za izboljšanje ekonomike poslovanja. Posamezni sklopi finančne analize zajemajo vpogled v poslovno in finančno ravnotežje, vire financiranja, analizo ekonomskega dobička in ekonomske dodane vrednosti (EVA), analizo dinamike najpomembnejših ekonomskih kategorij in spremenljivk ter ključnih razmerij med gospodarskimi postavkami. Cilj finančne analize je ugotoviti trenutno stanje v gospodarski družbi, kar je pogoj za pripravo in izvedbo strateških poslovnih odločitev.

Izdelava strateškega poslovnega načrta
Za želeno prihodnje časovno obdobje s  pripravo predračunskih bilanc stanja, izkaza poslovnega in finančnega izida, izkaza gibanja lastniškega kapitala in vseh ključnih kazalnikov poslovanja. Eden od namenov strateškega planiranja je tudi ovrednotenje različnih poslovnih in finančnih strategij poslovanja gospodarske družbe (dejavnosti). Uvedba različnih scenarijev bodočega poslovanja omogoča testiranje občutljivosti ključnih bilančnih postavk (čisti dobiček, donosnost kapitala, vrednost podjetja in druge) na spremembe najpomembnejših vhodnih spremenljivk, kot so na primer  stroški materiala in storitev, plače, stopnje rasti prodaje, višina obrestnih mer, davčne obremenitve in podobno.

Predlaganje optimalne sestave virov financiranja podjetja.

Finančni inženiring,
ki vključuje ukrepe finančne politike, kateri povečujejo  finančno učinkovitost  podjetja.

Priprava predlogov za vodenje podjetja po načelu povečevanja vrednosti lastniškega kapitala
(Value Based Management) s pripravo konkretnega načrta prestrukturiranja in svetovanjem pri izvedbi.

Svetovanje na področju kapitalskih naložb in upravljanja finančnega premoženja.

Možnih je več oblik svetovanja:

  • enkratno svetovanje pri natančno določenem projektu, pri katerem potrebuje podjetnik pomoč zunanjega strokovnjaka,
  • permanentno svetovanje na osnovi sklenjene svetovalne pogodbe
  • konzultacije
  • izobraževanje vodstvenih skupin v podjetjih s področja strateških in poslovnih financ.


Dolgoletne izkušnje
Svetujemo vam že od leta 1998.
Neodvisnost
Neodvisno svetujemo glede najboljših možnosti za dosego vaših ciljev.
Celostna obravnava
Smo skupina strokovnjakov z različnih strokovnih področij.
Individualna obravnava
Zainteresirani smo za to, kar je pomembno vam.
Dolgoročno sodelovanje z vami
Nam najpomembnejši element pri upravljanju premoženja.

Kaj sploh je premoženjsko svetovanje?


Veliko več kot le vzajemni skladi in delnice.
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se